kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Budżetowo-Finansowy

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
faks. 85 727-88-30

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

1) Kierownik Wydziału - Skarbnik Powiatu - Marta Łosiewicz     tel. 85 727-88-03

2) Zastepca Głównego Księgowego -

3) stanowiska pracy ds. księgowości     tel. 85 727-88-04, 85 727-88-07


Do zadań Wydziału Budżetowo-Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu powiatu;
 2. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu;
 3. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych przez jednostki organizacyjne powiatu;
 4. windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 6. nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz realizacją dochodów Skarbu Państwa;
 7. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązujący i przepisami i zasadami;
 8. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Starostwa dotyczącej wynagrodzeń, środków trwałych i inwestycji;
 9. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 10. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
 11. obsługa finansowo-księgowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 12. obsługa finansowo-księgowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 13. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
 14. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 15. prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00