kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zarząd

Wnioski i druki

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
 2. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 3. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków (urny z prochami) zmarłego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 1. Sprawy konsumenckie

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 2. Wniosek o pozwolenie na budowę
 3. Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 4. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 6. Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu
 7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu
 8. Podanie o wydanie karty wędkarskiej
 9. Wniosek o rejestracje sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydział Komunikacji

Prawa jazdy i transport drogowy

 1. Pełnomocnictwo drugiej osobie do odbioru prawa jazdy ze Starostwa Powiatowego
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego
 3. Wniosek o przesłanie dokumentów po egzaminie negatywnym do WORD
 4. Podanie o wydanie zaświadczenia/skierowania na egzamin ponowny, po zatrzymaniu na okres przekraczający 1 rok/za przekroczenie 24 pkt.
 5. Wniosek o przedłużenie legitymacji instruktora
 6. Wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej
 7. Wniosek o wydanie prawa jazdy
  Warunkiem przyjęcia wniosku jest wydrukowanie go bez skalowania (faktyczny rozmiar).

 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

  a) wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych do zaświadczenia

  b) oświadczenie o zatrudnieniu oraz zamiarze zatrudnienia kierowców

 9. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

  a) wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych do zaświadczenia

  b) oświadczenie o zatrudnieniu oraz zamiarze zatrudnienia kierowców

 10. Oświadczenie zgody rodziców/ opiekunów na wzięcie udziału w kursie nauki jazdy przez dziecko przed ukończeniem wymaganego wieku.


Rejestracja i ewidencja pojazdów

 1. Wniosek o czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego
 2. Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych w sprowadzonym samochodzie
 3. Pełnomocnictwo drugiej osobie do do rejestracji/odbioru dowodu rejestracyjnego samochodu
 4. Podanie o wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o treści : „GAZ”
 5. Podanie o wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji o treści : „HAK”
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu w tutejszym Urzędzie pojazdu
 7. Wniosek o wydanie: wtórnika– wymianę dowodu rejestracyjnego/tablicy rejestracyjnej
 8. Wniosek o rejestracje/rejestracje czasową/wyrejestrowanie pojazdu
 9. Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej pojazdu
 10. Zawiadomienie o zmianach w zarejestrowanym pojeździe
 11. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez organ kontroli
 12. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  Sprawy geodezyjne

  Zapraszamy do uzupełnienia ANKIETY.

  Starostwo Powiatowe w Mońkach
  ul. Słowackiego 5a
  19-100 Mońki
  tel. 85 727 88 00