kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

Przebudowa dróg powiatowych

prowbaner.jpg

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”

 

Cel operacji:

skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej tj. kościół, targowisko, krzyż, przystanek poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka

Planowane efekty:

Przebudowa 8,249 km dróg powiatowych.

 

Typ/nazwa operacji:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka.

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”


Powiat Moniecki informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy 
Nr 00056-65151-UM1000183/16 pomiędzy Powiatem Monieckim z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.

Projekt o wartości ok. 4,5 mln zł dotyczy przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka:

- ul. Grodzieńskiej w Goniądzu;

- ul. Mickiewicza w Goniądzu;

- drogi Wojtówce – Jasionóweczka (gm. Knyszyn/Jasionówka).

Zakres zaplanowanych do wykonania robót będzie obejmował roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowę, wykonanie nawierzchni oraz oznakowania. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w lipcu 2019 r. Wartość przyznanej pomocy ze środków EFRROW wynosi 2 852 156,00 zł  (słownie złotych: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć zł 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00