kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba zawartych umów: 176

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1162 m ASI.272.13.2018
Ogłoszenie o u dzieleniu zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 00 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 + 350 ASI.272.8.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r. ASI.272.6.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego" ASI.272.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów dróg na zimno" ASI.272.3.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywna dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego. ASI.272.16.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2018 r. ASI.272.17.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 r. ASI.272.13.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018 ASI.272.15.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400B Poniklica /dr Nr 1399 B/ - dr Nr 1398 B na odcinku 990 m. ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przebudowę chodników w ciągach dróg Powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1348 m ASI.272.11.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.9.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę materiałów drogowych ASI.272.4.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00