kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba wybranych ofert: 167

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2018 r. ASI.272.17.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. ASI.272.13.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018.
ASI.272.15.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.14.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B/ - dr Nr 1398 B na odcinku 990 m. ASI.272.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego (gmina Mońki) o łącznej długości 1 348,00 m ASI.272.11.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w m. Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.7.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.5.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg. ASI.272.2.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych w zakresie części 3 : dostawa olejów silnikowych. ASI.272.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach, w zakresie części 1 i Części 2 zamówienia. ASI.272.12.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.11.2016
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2016

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00