kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 72

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki. ASI.272.9.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne, powiat moniecki.
ASI.272.7.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali napraw pojazdów wielkogabarytowych z wyposażeniem technologicznym w Mońkach przy ul. Szkolnej 23. ASI.272.6.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.5.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000 - 4 + 164 Etap II w km 1 +000 - 2 +000 ASI.272.4.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Adaptację kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15A ASI.272.3.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno -asfaltowej na zimno. ASI.272.1.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach.
ASI.272.2.2019
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. Część 1: sprzedaż etyliny bezołowiowej Pb 95 ASI.272.18.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r.
ASI.272.18.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów ZSO i Z w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.17.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów oraz ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. ASI.272.15.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2018/2019 ASI.272.16.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych ASI.272.14.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162,00 m. ASI.272.13.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0,000 - 1,000.
ASI.272.12.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2018 r.
ASI.272.10.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r. ASI.272.10.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00