kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba informacji: 57

Ogłoszenie numer sprawy
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych ASI.272.14.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162,00 m. ASI.272.13.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0,000 - 1,000.
ASI.272.12.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu Monieckiego w 2018 r.
ASI.272.10.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r. ASI.272.10.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki ASI.272.8.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników. ASI.272.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego.
ASI.272.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r. ASI.272.4.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego.
ASI.272.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2018r. ASI.272.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65. ASI.272.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. ASI.272.1.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2018 r. ASI.272.17.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018 ASI.272.13.2017
Informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. ASI.272.14.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018 ASI.272.15.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1400 B Poniklica /od dr. Nr 1399 B - do dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m. 
ASI.272.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1348 m. ASI.272.11.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00