kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 489

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. ASI.272.18.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.17.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla gmin i podmiotów oraz ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. ASI.272.15.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych ASI.272.14.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2018/2019 ASI.272.16.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb gmin i innych podmiotów oraz ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. ASI.272.15.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 3 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych ASI.272.14.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m. ASI.272.13.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 000 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1162 m ASI.272.11.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018r. ASI.272.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018r. ASI.272.10.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 + 350 ASI.272.8.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 +350 ASI.272.8.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.6.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jaświły) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00