kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 508

Ogłoszenie numer sprawy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania rtemontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.10.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki ASI.272.9.2019
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019
I w6jaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne, powiat moniecki ASI.272.7.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali napraw pojazdów wielkogabarytowych z wyposażeniem technologicznym w Mońkach przy ul. szkolnej 23 ASI.272.6.2019
II informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.5.2019
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul.Tysiąclecia 15 A ASI.272.5.2019
Informacja o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 a ASI.272.5.2019
I wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A. ASI.272.5.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 a ASI.272.5.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Dolistowo Stare - do dr. woj. Nr 670 ETAP II w km 1+000 - 2 + 000 ASI.272.4.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na adaptację kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 a. ASI.272.3.2019
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów dróg na zimno w 2019 r. ASI.272.1.2019
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. ASI.272.2.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. ASI.272.2.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.1.2019
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00