kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba plików zawierających SIWZ: 474

Ogłoszenie numer sprawy
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 + 350 ASI.272.8.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 +350 ASI.272.8.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.6.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jaświły) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.4.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Monieckiego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.3.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach. ASI.272.17.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017
Uchwała RIO - załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017
III Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017
II Wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018r. ASI.272.13.2017
II wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. ASI.272.14.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
I wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ASI.272.14.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00