kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 137

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów dróg w 2016 r. ASI.272.2.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m ASI.272.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r. ASI.272.18.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 (przetarg ponowny) ASI.272.17.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.15.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wykaszarki łańcuchowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.14.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r. ASI.272.13.2015
Ogłoszenie przetargu na dostawę mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno w 2015 r. ASI.272.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w gminie Jaświły o łącznej długości 1569 m ASI.272.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego - opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. ASI.272.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego. ASI.272.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samojezdnej równiarki drogowej dla Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2015
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C- 96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego. ASI.272.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. ASI.272.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na sprzedaż i dostawę sukcesywną oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego. ASI.272.7.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę rębaka do rozdrabniania gałęzi dla Powiatu Monieckiego ASI.272.6.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika rolniczego, rębarki i przyczepy rolniczej dla Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2015

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00