kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba aktualnych ogłoszeń to: 186

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.13.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo(granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 000 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr ASI.272.9.2018 o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r. ASI.272.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 +350 ASI.272.8.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.6.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2018
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.4.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.3.2018
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00