kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 150

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017 ASI.272.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.8.2016
Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.9.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 379,50 m ASI.272.7.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka 
Etap I Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu 
Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka
ASI.272.6.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka 
ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska i Nr 2623B ul. Mickiewicza w Goniądzu 
ETAP II:Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka
ASI.272.6.2016
ogłoszenie o zamówieniu na Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.5.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.4.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2016 r. ASI.272.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów dróg w 2016 r. ASI.272.2.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363 B Mońki - Kołodzież - Trzcianne o długości 8 155,30 m ASI.272.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2016 r. ASI.272.18.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 (przetarg ponowny) ASI.272.17.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 800 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.16.2015
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2015/2016 ASI.272.15.2015

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00