kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 150

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki 
GG.6840.4.2017
Ogłoszenia na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018. ASI.272.15.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.14.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2018 r. ASI.272.13.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400B Poniklica /od dr. Nr 1399 B - dr. Nr 1398 B na odcinku 990,00 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 348 m ASI.272.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki)na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.7.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę mostu w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B/Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników. ASI.272.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00