kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 144

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018. ASI.272.15.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.14.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2018 r. ASI.272.13.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400B Poniklica /od dr. Nr 1399 B - dr. Nr 1398 B na odcinku 990,00 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 348 m ASI.272.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na transport żwiru o uziarnieniu 0-31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, powiat moniecki)na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (powiat moniecki, gmina Jasionówka) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na remont mostu przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B /Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.7.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę mostu w miejscowości Brzozowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B/Mikicin/ od drogi powiatowej Nr 1350 B - Brzozowa - granica powiatu /Skindzierz/ ASI.272.5.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontu chodników. ASI.272.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r. ASI.272.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg ASI.272.2.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m ASI.272.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 1 925 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2016/2017 ASI.272.10.2016

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00