kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Liczba aktualnych ogłoszeń to: 186

Ogłoszenie numer sprawy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Część 4: Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników ASI.272.3.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego Etap II. ASI.272.7.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego Etap II ASI.272.7.2020
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap I w zakresie Części2:Dostawa monitorów interaktywnych do pracowni dokumentacji technicznej, pracowni sterowania ruchem, pracowni dróg i taboru kolejowego. ASI.272.3.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania przebudowa dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.6.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania przebudowa dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki , Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.6.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego.
ASI.272.5.2020
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap I w zakresie Części 1: Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej, obsługi hotelarskiej i gastronomicznej oraz w zakresie Części 3: Dostawa wyposażenia komputerowego do pracowni dokumentacji technicznej, warsztatów szkolnych (istniejący Budynek), pracowni sterowania ruchem kolejowym, pracowni dróg i taboru kolejowego ASI.272.3.2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.4.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory, gmina Mońki, Powiat Moniecki ASI.272.4.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach Etap I ASI.272.3.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej, niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów nawierzchni dróg w 2020r. ASI.272.2.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i termomodernizację budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach ASI.272.1.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.13.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie odśnieżania na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2019/2020 ASI.272.12.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości zimowej na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2019/2020 ASI.272.11.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno- asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki ASI.272.9.2019
Informacja o zmianie terminu składania ofert na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00