kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 144

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo(granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+ 000 - 1 + 000 ASI.272.12.2018
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr ASI.272.9.2018 o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 162 m ASI.272.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r. ASI.272.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap I w km 0+000 - 1 + 000 ASI.272.9.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Goniądz Etap I w km 0+000 - 1 +350 ASI.272.8.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.6.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2018
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.4.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.3.2018
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki 
GG.6840.4.2017
Ogłoszenia na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00