kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 137

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.6.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na Transport żwiru o uziarnieniu 0 - 31,5 mm ze żwirowni w miejscowości Słomianka (gmina Jasionówka, Powiat Moniecki) na drogi powiatowe Powiatu Monieckiego. ASI.272.5.2018
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wynajem sprzętu wraz z operatorem/kierowcą w ramach utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu monieckiego w 2018r." ASI.272.4.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.3.2018
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na termomodernizacje budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w miejscowości Mońki na odcinku o długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65 ASI.272.2.2018
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
ASI.272.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.17.2017
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki 
GG.6840.4.2017
Ogłoszenia na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie zimowym 2017/2018. ASI.272.15.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 2 780 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów ASI.272.14.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę energii elektrycznej dla gmin i innych podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2018 r. ASI.272.13.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400B Poniklica /od dr. Nr 1399 B - dr. Nr 1398 B na odcinku 990,00 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1400 B Poniklica /od dr Nr 1399 B/ - dr. Nr 1398 B na odcinku 990 m ASI.272.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 1 348 m ASI.272.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim ASI.272.10.2017

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00