kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 148

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego" ASI.272.19.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33+000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014 ASI.272.17.2013
Dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m ASI.272.15.2013
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka ASI.272.14.2013
Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2012
Ponowne ogłoszenie przetargu na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013
II wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
I wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.8.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 PRP.042.4.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach ASI.272.6.2013
Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.7.2013
Ponowne ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w ramach Projektu Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu Zadanie 4. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013. PRP.042.4.12.2012
I Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.5.2013
Wyjaśnienie treści SIWZ na dostawę urządzeń do wyposażenia pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach PRP.042.4.12.2012

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00