kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 137

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o przetargu na dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.5.2014
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.4.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg. ASI.272.3.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach powiatowych Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2014 r. ASI.272.1.2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Monieckiego ASI.272.21.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych dla Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2014 r. ASI.272.20.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na "Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy Zakupowej Powiatu Monieckiego" ASI.272.19.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Remont drogi powiatowej Nr 1838 B od granicy powiatu/Strękowa Góra - Laskowiec - Gugny - Osowiec do drogi krajowej Nr 65 na odcinku od km 0 + 000 do km 33+000 w ramach projektu pt. Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 ASI.272.18.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w sezonie 2013/2014 ASI.272.17.2013
Dostawa sukcesywna oleju opałowego lekkiego spełniającego parametry określone normą PN-C-96024 dla Grupy zakupowej Powiatu Monieckiego ASI.272.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego o łącznej długości 2 447 m ASI.272.15.2013
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzywa gmina Jasionówka ASI.272.14.2013
Przebudowa chodników w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 2 185 m na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę materiałów drogowych do budowy i remontów chodników ASI.272.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu złotowego, długoterminowego w wysokości 5 230 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ASI.272.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w 2013 r. ASI.272.10.2012
Ponowne ogłoszenie przetargu na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Mońkach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej ASI.272.9.2013

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00