kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona GłównaLiczba aktualnych ogłoszeń to: 150

Ogłoszenie numer sprawy
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mieszanki mineralno- asfaltowej do wykonywania remontów nawierzchni dróg na zimno ASI.272.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w gminie Mońki, powiat moniecki ASI.272.9.2019
Informacja o zmianie terminu składania ofert na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego. ASI.272.8.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania Budowa hali napraw pojazdów wielkogabarytowych z wyposażeniem technologicznym na Część 2: Dostawa wyposażenia technologicznego hali napraw pojazdów wielkogabarytowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.6.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego ASI.272.8.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego obrębu Brzeziny gmina Trzcianne, powiat moniecki ASI.272.7.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę hali napraw pojazdów wielkogabarytowych z wyposażeniem technologicznym w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.6.2019
Informacja o II zmianie terminu składania ofert w przetargu na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.5.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.5.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A. ASI.272.5.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia technologicznego do pomieszczeń zaadaptowanych na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 ASI.272.5.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000 - 4 + 164 Etap II w km 1 + 000 - 2 + 000 w tym: - zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000 - 4 + 164Etap II (dł. 690 m związana z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) w km 1 + 000 - 2 + 000 - zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu Monieckiego w km 1 + 000 - 2 + 000 na dł. 310 m ASI.272.4.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację kuchni na warsztaty gastronomiczne w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 A ASI.272.3.2019
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Sikory, gm. Mońki GG.6840.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2019 r. ASI.272.2.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni dróg na zimno w 2019 r. ASI.272.1.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.19.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w istniejącym budynku warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej 23 ASI.272.17.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywną dostawę paliw płynnych i olejów silnikowych do Starostwa Powiatowego w Mońkach w 2018 r. ASI.272.18.2018

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00