kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 23.10. 2020 r.

ASI.272.8.2020


INFORMACIA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie w zakresie

Części 10: Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i informatycznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE

I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Część 10: Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej
Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu na Część 10 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski
Otrzymują:
1. Strona internetowa www.monki.pl
2. a/a

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:47 dnia 26.10.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00