kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Ogłoszenie nr 540132594-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.
Mońki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560522
Data: 10/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 50666651000000, ul. ul. Słowackiego , 19-100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: DATA: 2020-07-28, godzina:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: DATA: 2020-07-30, godzina:10:00

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:19 dnia 21.7.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00