kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna
Mońki, dnia 11.04.2019 r.

ASI.272.5.2019


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 529506-N-2019
Data: 27/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 50666651000000, ul. ul. Słowackiego , 19-100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2019-04-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-04-23, godzina: 10:00

Zamówienie zostało opublikowane w BZP pod numerem 540071595-N-2019 dnia 11.04.2019 r.


Wz. STAROSTY
mgr Joanna Kitlas

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 13:51 dnia 11.4.2019r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00