kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 30.01. 2018 r.
ASI.272.1.2018


Do wszystkich uczestników postępowania Nr ASI.272.1.2018


INFORMACJA
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu przedłuża termin składania ofert do dnia 13.02.1018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.02.2018 r. o godz. 10:15.STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:38 dnia 30.1.2018r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00