kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 12.09.2017 r.
ASI.272.12.2017


Mońki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500019805-N-2017
Data: 29/08/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2017-11-15
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2017-11-30


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500027500-N-2017z dnia 12.09. 2017 r.



wz STAROSTY
mgr Robert Sidorski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:32 dnia 12.9.2017r.



Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00