kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 23.06.2017 r.

ASI.272.8.2017

Ogłoszenie nr 500000955-N-2017 z dnia 23-06-2017 r.
Mońki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515795-N-2017
Data: 23/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url): www.monki.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony , pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony , pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.monki.pl Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.monki.pl

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:4 dnia 26.6.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00