kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 26.01.2017 r.
ASI.272.1.2017Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 2432-2017 z dnia 04-01-2017 - Mońki
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pod nazwa Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki na odcinku o długości 4 372,70 m. Projekt będzie współfinansowan...
Termin składania ofert/wniosków: 30-01-2017
________________________________________
Ogłoszenie nr 14655 - 2017 z dnia 2017-01-26 r.
Mońki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2432
Data: 04/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 5066665100000, ul. ul. Słowackiego , 19100 Mońki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 727 88 00, e-mail starostwo@monki.pl, faks 85 727 88 30.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:30/01/2017, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:02/02/2017, godzina:10:00w/z STAROSTY
mgr Robert Sidorski
Wicestarosta

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 12:7 dnia 26.1.2017r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00