kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna

Mońki, dnia 27.06.2016 r.

ASI.272.6.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 134514 - 2016 data 25.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, woj. podlaskie, tel. 85 727 88 00, fax. 85 727 88 30.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
- W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska o długości ok 1445 m, Nr 26 23 ul. Mickiewicza o długości ok. 765 m w Goniądzu i drogi Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok 6 038,84 m w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 ul. Grodzieńska i Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka i realizacja robót budowlanych..
- W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska o długości ok 1445 m, Nr 26 23 ul. Mickiewicza o długości ok. 765 m w Goniądzu i drogi Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok 6 250 m w ramach zadania Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 ul. Grodzieńska i Nr 2623 ul. Mickiewicza w Goniądzu ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka i realizacja robót budowlanych..
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
- W ogłoszeniu jest: 04.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a..
- W ogłoszeniu powinno być: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a..
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I.
- W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na : 1/ opracowaniu dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, 2/ uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok. 6 038,84 m, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia pod inwestycję części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 3/ sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 4/ wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania...
- W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2 - ETAP II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie będzie polegało na : 1/ opracowaniu dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, 2/ uzyskania wymaganych uzgodnień oraz innych dokumentów, niezbędnych do wykonania robót budowlanych w zakresie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka o długości ok. 6 250 m, w szczególności uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub w przypadku konieczności zajęcia pod inwestycję części działek przyległych do drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 3/ sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie rękojmi i gwarancji, 4/ wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego dokumentacji projektowej dla ww. zadania...


Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 27.06.2016 r. pod numerem 106233-2016.

STAROSTA
mgr Andrzej Franciszek Daniszewski


Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 16:44 dnia 27.6.2016r.Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00