kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Adres: Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

Tel/faks: 85 7162738, 85 7162705


Strona internetowa: www.zsmonki.pl

Dyrektor ZSOiZ w Mońkach: Krzysztof Falkowski
Wicedyrektorzy: -
ORGAN PROWADZĄCY – POWIAT MONIECKI
ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY – PODLASKI KURATOR OŚWIATY
LICZBA ODDZIAŁÓW – 25
TYPY SZKÓŁ :
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- TECHNIKUM
- SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- SZKOŁA POLICEALNA
LICZBA UCZNIÓW I SŁUCHACZY – 597
LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTR. – OBSŁUG. – 27

INTERNAT
1.ADRES – 19 – 100 MOŃKI, ul. TYSIĄCLECIA 15, tel. 85 716-25-24
www.internat.zsmonki.pl intermon@interia.pl
2.KIEROWNIK – DOROTA FILEWICZ
3.ILOŚĆ MIEJSC – 78
4.LICZBA PRACOWNIKÓW ADMINISTR. – OBSŁUG. – 6

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZSOiZ
1.Językowy Projekt Comeniusa, rok realizacji 2009/2010, Tytuł projektu: „SZKOLNE IMPREZY JEZYKOWE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI- MIEDZYNORODOWA WYMIANA TRÓJSTRONNA (Z RUMUNIĄ, TURCJA I WŁOCHAMI)
2. „Szkoła Kluczowych Kompetencji” – modernizacja treści i metod kształcenia, rozwijanie umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej, projekt dla Technikum
3. „ARCHIMEDES” – poprawa jakości kształcenia, praca z uczniem zdolnym - LO
4.„ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, przygotowanie do wyboru kierunku studiów i wejścia na rynek pracy.
5.„Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL” edycja I i edycja II– uzyskanie przez uczniów europejskiego certyfikatu ECDL.
6. „Szkoła bez przemocy” – kampania na rzecz bezpieczeństwa ucznia w szkole.
7.„AKADEMIA MATURALNA” – projekt skierowany do uczniów klas maturalnych mający na celu przygotowanie naszych uczniów do matury.
8.Projekt „ ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DOBIE KRYZYSU” –przygotowanie uczniów technikum i szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy, poprzez udział w kursach doskonalących, doradztwo zawodowe i zajęcia wyrównawcze.
9.„AIESEC – Enter Your Future” – wdrożenie innowacyjnych form nauczania oraz aktywizacja młodzieży do przedsiębiorczego działania.
10.Projekt MAPKA”- Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery - polega na zorganizowaniu w szkołach zajęć praktycznych, merytorycznych, wyjazdowych i stacjonarnych, przygotowujących młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia zawodu, na który jest faktyczne zapotrzebowanie na rynku oraz przygotowujących do własnej działalności gospodarczej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy. Każdego roku nasza szkoła uczestniczy w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku oraz w Mitingu Integracyjnym ,,Sprawni Inaczej” .Jeden z uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 osiągnął wysokie wyniki w ogólnopolskich zawodach sportowych (piłka nożna i biegi narciarskie). Jest członkiem sekcji sportowej „Maratończyk” Podlaskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych-Polska. W naszej szkole znajduje się także Sala Poznawania Świata.

Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach swoimi akcjami wspiera, promuje i ukazuje potrzebę pomagania innym . Kształtuje pozytywne postawy wśród uczniów naszej szkoły poprzez akcje :„ Podziel się posiłkiem”-zbieranie żywności w sklepach w Mońkach , „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” Caritas w Białymstoku ,współpraca z BPN w Osowcu, Happening „ Wiosna nad Biebrzą, ,,Szlachetna Paczka”. Wolontariat w szkole organizuje również akcje okolicznościowe mające za zadanie zbiórkę funduszy na cele charytatywne : Mikołajki, kiermasze słodkości, przedstawienia wigilijne i Walentynki. Prowadzimy zbiórkę nakrętek, które przekazywane są na zakup wózków dla osób niepełnosprawnych i na akcję „Odpady na wartościowe wypady”.

W wojewódzkim współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2010/2011 ZSOiZ zajęło 5 miejsce na 94 sklasyfikowane szkoły. Na osiągnięcie takiego rezultatu złożyło się m.in. V miejsce tenis stołowy dz., II miejsce chł. tenis stołowy , III miejsce chł. w zawodach „Sprawni jak żołnierze” ,aerobik, LA i siatkówka (III miejsce dz., II miejsce chł.)
- II m w Licealiadzie szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej chłopców,
- I m w Turnieju Finałowym Licealiady im Mikołaja Wróblewskiego
- III m w Licealiadzie szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej dziewcząt,
- rozgrywki w licealiadzie województwa podlaskiego w futsalu – I Liga szkolna
- II m w Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce chłopców w kategorii Junior ,
- I m Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce dziewcząt w kategorii Kadetka,
- III m Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce dziewcząt w kategorii Juniorka,

W roku szkolnym 2011/2012 nasze siatkarki wywalczyły srebrne medale Mistrzostw Województwa podlaskiego. Nasza szkoła osiągnęła wysokie miejsca także w latach wcześniejszych np. 2008/2009 –VIII m /92 szkoły, 2009/2010 – VIII m / 94 szkoły

ATUTY SZKOŁY:
- wysoki poziom nauczania,
- zdawalność matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na bardzo dobrym poziomie
- absolwenci dostają się na wybrane kierunki studiów wyższych ,
- możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, wolontariat, projekty edukacyjne),
- sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
- osiągnięcia w zawodach sportowych,
- realizacja różnorodnych form zajęć kulturalnych oraz turystyczno- rekreacyjnych zapewniających naukę oraz aktywny wypoczynek: wyjazdy do kina, teatru, muzeów, pikniki, ogniska klasowe, biwaki, wyjazdy integracyjne, wycieczki, wyjazd maturzystów do Częstochowy oraz wyjazdy uczniów na Dni Młodzieży do Lednicy.
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- szkoła jest bezpieczna (posiada monitoring , uczestniczy w kampaniach „Szkoła bez przemocy”),
- tradycyjne imprezy i uroczystości szkolne (Norwidalia, Cyprianki, Dzień Języków Obcych, Szkolny Model ONZ, wieczór kolęd w języku angielskim, Festiwal Narodów, Dni Otwarte Szkoły, Studniówka, Walentynki, Połowinki, Sprzątanie Świata, „Góra Grosza”, Światowy Dzień Zdrowia),
- możliwość zrobienia prawa jazdy na samochód i ciągnik, kursów i szkoleń zawodowych
- możliwość zakwaterowania w Internacie ZSOiZ w Mońkach dla uczniów zamiejscowych

SZKOŁA POSIADA:
- dobrze wyposażone pracownie, w tym cztery komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
- dwie biblioteki z Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej
- warsztaty szkolne
- wśród pomocy dydaktycznych – pakiety edukacyjne do realizacji projektu Archimedes, projektory, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
- salę gimnastyczną wyremontowaną, małą salkę gimnastyczną
- możliwość korzystania z zaplecza sportowo-rekreacyjnego (pływalni i kompleksu „Mój Orlik”),
- radiowęzeł
- samochody do nauki jazdy Lanos i Grande Punto
- ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze (Zetor, Ursus, Farmtrack)

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00