kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Adres:Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki

tel. 85 7278130, faks. 85 7278135


Strona internetowa: www.spzoz.monki.pl

Dyrektor SP ZOZ w Mońkach: Jarosław Pokoleńczuk

Strukturę organizacyjną SPZOZ w Mońkach tworzą:
1) Szpital Powiatowy
2) Zespół Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych
3) Zakład Świadczeń Ambulatoryjnych
oraz komórki administracyjne i samodzielne stanowiska pracy

W skład Szpitala Powiatowego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Oddział Położniczo – Ginekologiczny z Noworodkami – łóżek 18, oraz 10 łóżeczek dla noworodków oraz 2 inkubatory
b) Oddział Chirurgiczny Ogólny– łóżek 30
c) Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej – łóżek 50, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
d) Oddział Pediatryczny – łóżek 20,
e) Izby przyjęć szpitala,
f) Blok Operacyjny,
g) Apteka Szpitalna,
h) Pracownia Serologiczna,
i) Bank Krwi,
j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
k) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,
l) Pomieszczenie Pro-Morte.

W skład Zespołu Zakładów Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - posiada 30 łóżek, w tym 2 łóżka dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
2) Oddział Rehabilitacyjny – łóżek 30
3) Zakład Rehabilitacji Leczniczej

W skład Zakładu Świadczeń Ambulatoryjnych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Centralna Sterylizatornia
2) Pracownie diagnostyczne
3) Przychodnia Rejonowa w Mońkach
4) Przychodnia Rejonowa w Goniądzu
5) Gminny Ośrodek Zdrowia w Krypnie
6) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jaświłach
7) Gminny Ośrodek Zdrowia w Jasionówce
8) Gminny Ośrodek Zdrowia w Trzciannem
9) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kalinowce Kościelnej

W skład pracowni diagnostycznych wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Pracownia USG
2) Pracownia Endoskopii
3) Pracownia Elektrokardiograficzna

Poradnie specjalistyczne:
1) Poradnia Chirurgii Ogólnej
2) Poradnia Otorynolaryngologiczna
3) Poradnia Okulistyczna
4) Poradnia Zdrowia Psychicznego
5) Poradnia Neurologiczna
6) Poradnia Dermatologiczna
7) Poradnia Reumatologiczna
8) Poradnia Endokrynologiczna
9) Poradnia Rehabilitacyjna
10) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
11) Poradnia Leczenia Bólu
12) Poradnia Leczenia Uzależnień
13) Poradnia Żywieniowa
14) Poradnia Medycyny Pracy

Ponadto w strukturach SP ZOZ funkcjonuje:

- Hospicjum domowe
- Ambulatorium Ogólne
- Zespół Transportu Sanitarnego

Więcej informacji, dane kontaktowe oraz aktualności na stronie www.spzoz.monki.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00