kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Jednostki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

Adres: Mickiewicza 18, 19-100 Mońki

tel/faks: 85 7278101, 85 7278108


Strona internetowa: www.monki.straz.bialystok.pl

Komendant Powiatowy: mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski

Do podstawowych zadań jednostki należy:

  • - organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
  • - organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  • - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
  • - rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  • - opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
  • - nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
  • - wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
  • - wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
  • - organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
  • - szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Funkcjonariusze Komendy wielokrotnie udzielali pomocy finansowej i rzeczowej potrzebującym osobom, np.: udzielono pomocy materialnej pogorzelcom spod Siemiatycz, pomocy finansowej dla chorych dzieci strażaków z woj. podlaskiego, Polski, Białorusi i Grodna oraz chorym mieszkańcom Moniek. Komenda Powiatowa PSP niejednokrotnie aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych np. na rzecz pomocy dla powodzian, a także osób i całych rodzin z powiatu monieckiego.

W planach rozwojowych przewiduje się modernizację pomieszczeń obiektu i wyposażenie ich w niezbędne urządzenia i sieci, uzyskanie pełnego stopnia wyposażenia w pojazdy i sprzęt specjalistyczny, zorganizowanie centrum dysponowania wszystkich służb na terenie powiatu oraz osiągnięcie pełnego stanu wyszkolenia zatrudnionych funkcjonariuszy.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00